นางกุหลาบ แกมเงิน
ผู้บริหารสถานศึกษา
สายตรงผู้บริหาร
Tel... 086-2144282
Email:kukamj81016@gmail.com
ประวัติโรงเรียนบ้านแม่ปะ
วิสัยทัศน์
บุคลากร
แผนปฏิบัติการ
แผนกลยุทธ์
ข้อมูลนักเรียน  DMC
ข้อมูลคุรุภัณฑ์  EMIS
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
การศึกษาเพื่อปวงชน  EFA
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
     MAEPA  PRACTICE
E- Filling
ศูนย์อาเซียนศึกษา
โรงเรียนสีขาว
โรงเรียนวิถีพุทธ
ศพส.พลังแผ่นดินชนะยาเสพติด
สทศ. NIETS  (O-NET)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
Free-counter-plus.com
ข่าวประชาสัมพันธ์

GALLERY
กิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่ปะ ปีการศึกษา 2557
ข่าวการศึกษา
ข่าวสารบ้านเมือง